Ceník sanačních a injektážních prací

Ceny níže berte s rezervou. Jedná se o odhad ceny, protože u injektáží je třeba každý případ zhodnotit zvlášť. Při sanačních pracích záleží na hodně proměnných a pro stanovení přesně ceny doporučujeme osobní konzultaci. Nabídky pro vás děláme zcela zdarma, proto nás neváhejte kontaktovat.

Ceny jsou pouze orientační. Vždy musí dojít k odbornému posouzení a návrhu pracovního postupu injektáže přímo na místě realizace.